ANA KONULAR

Alerjik hastalıklar üzerine çevrenin rolü
Allerjik hastalıkların önlenmesi ve modifikasyonu
Alerjik hastalıklarda bileşene dayalı tanı yöntemleri
Biyolojik ajanlar ve immunomodulatörler
In vitro ve in vivo allerji lab modelleri
Epitel ve doğal immün yanıt: havayolları ve cilt
Akciğer mikrobiyoması
Sık hastalanan non-allerjik immün kompetan çocuğa yaklaşım
Primer ve sekonder immün yetmezlikler
Kombine immün yetmezlikler tanı ve tedavisi
BAT ve Lenfosit transformasyon testlerinde neredeyiz?
Astım tedavisinde farmakolojik olmayan yaklaşımlar
Astım tedavisinde yeni biyolojik ajanlar
Astım endotipleri ve tedaviye etkileri
Çocuklarda vizing (hışıltı) fenotipleri ve tedavi
Ağır astım: Elimizde neler var?
Astım tedavisinde etkinliğin artırılması: doğru teknik ve ilaç uyumu
Allerjen İmmünoterapi takibinde yeni belirteçler
İmmünoterapi: Hangi hasta? Hangi form?
Venom immunoterapisi
Mevsim öncesi immünoterapi: Ne zaman? Kime?
Besin alerjilerinde oral ve epikutanöz immünoterapi
Allerjik rinit tanı ve yönetimi
Kronik rinosinüzit patogenezi ve yönetimi
Allerjik rinosinüzitte yeni biyolojik ajanlar
Besin allerjilerinde tanı ve yönetim
Besin allerjilerisinde bariyer fonksiyonunun rolü
Erişkinlerde besin alerjisi
İlaç allerjisinde invitro testler
Beta-laktam alerjilerinde çapraz reaksiyon
Çocuklarda ilaç allerjisi
Sıklığı artan desensitizasyon uygulamaları
Atopik dermatit patogenezinde yenilikler
Atopik dermatitte cilt bakımı, hasta eğitimi
Anjioödemde klinik spektrum
Herediter anjioödem tedavisi
Kronik ürtiker: olgu yönetimi
Anafilaksi tanısında zorluk yaratan durumlar
Süt çocuğunda anafilaksi
Aerobiyolojinin kliniğe yansıması
Okulda allerji
Allerjik hastalıklarda psikososyal destek
Allerjik hastalıklarda sosyal medyanın kullanımı
Hastalarla etkin iletişim kurmak

 

 


ÖNEMLİ TARİHLER

Toplantı Tarihi
18 - 22 Kasım 2017


Bildiri Son Gönderim Tarihi
16 Ekim 2017

PLATİN SPONSOR


 © 2017 Alllerji Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır.
LookUs
& Online Makale