Ana Konular

 • Kronik rinosinüzitte fenotip kavramı, patofizyolojiden tedaviye farklı yaklaşımlar
 • Dünya’da ve ülkemizde anafilaksi epidemiyolojisi
 • Yerli otoenjektör kullanımı ve klinik pratiğe etkileri? Hangi hastalara adrenalin otoenjektör yazalım?
 • Alerjik hastalıklarda tanı, tedavi ve prognozu öngörmede biyobelirteçler: Astım, Alerjen İmmünoterapi, Besin Alerjisi, Ürtiker
 • Alerjen İmmünoterapide yeni endikasyonlar
 • Alerjen İmmünoterapinin geleceği: Peptid immünoterapisi yeni adjuvanlar
 • Alerjen immünoterapi gerçek yaşam verileri, etkinlik /maliyet analizi
 • Alerjen İmmünoterapide Bileşene Dayalı Yöntemler: Tanı, tedavi ve prognozu öngörmedeki yeri
 • Venom İT’sini sonlandırmada sting challenge testi
 • Hastane dışında güvenli immünoterapi pratiği ve sublingual tabletler
 • Besin alerjisi: Büyüyen sorun. Son 20 yılda tanı ve tedavide gelişmeler
 • İnek sütü alerjisinde farklı endotip ve fenotipler
 • İnek sütü alerjisinde Formula mama kullanımı: Elementer mamalar, tam hidrolize mamalar ve yarı hidrolize mamalar.
 • Besin alerjilerinde büyüme gelişmenin değerlendirilmesi ve eser element eksiklikleri
 • Astım tedavisinde farklı seçenekler : İmmünoterapi ve biyolojik ajanlar
 • Şehirde yaşayan kontrolsüz astımlı çocuk
 • Ağır astımın dayanılmaz ağırlığı: Tedaviye yeni moleküller. Hangi hasta için hangisi?
 • Alerji Polikliniğinde atopik dermatit yükü
 • Atopik dermatitte biyolojik ajanlar
 • Atopik dermatittte deri bariyer fonksiyonunu artırmada cilt bakımının önemi
 • Atopik dermatitte kalsinörin inhibitörleri
 • Herediter anjiodem tedavisinde bradikinin reseptör antagonistleri
 • Herediter anjiodemde proflaksinin önemi
 • Döküntünün adını sen koy: Deri döküntülerinde ayırıcı tanı
 • Antihistaminler ve alerjik hastalıklarda kullanımı
 • Kronik uyarılabilen ürtikerde tedavi yaklaşımları ve biyolojik ajanların yeri
 • Kronik spontan ürtikerde omalizumab kullanımının yaşam kalitesi üzerine etkisi.
 • Kronik spontan ürtikerde omalizumab ne zaman sonlandırılabilir?
 • Penisilin alerjisi olduğunu söyleyen hasta: Gerçek mi değil mi?
 • Perioperatif ilaç alerjilerinde tanısal yaklaşım basamakları ve ayırıcı tanı
 • İlaç alerjilerinde reaksiyonu öngörmek
 • İlaç alerjilerinde provokasyon ve desensitizasyon zamanlaması
 • İmmünglobulin preparatlarını reçete etmek: Doğru hasta için doğru ürün
 • Primer immun yetmezlikte prognozu tayin eden faktörler: Malignite, AC tutulumu, GİS tutulumu)
 • Primer immun yetmezlikte IVIG uygulamasının kazandırdıkları
 • IVIG in farklı kullanım yolları ve farklı kullanım alanları
 • Çapraz reaksiyon sorununda Polkalsinler ve Profilinler
 • Hipereozinofiliye multidisipliner yaklaşım
 • Alerji ve İmmünolojide yeni teknikler ve analiz yöntemleri
 • Kuruyemiş alerjilerinde moleküler ve genetik temeller
 • Alerjik hastalıklarda uyku bozukluğu
Copyright ® 2019 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği.