ANA KONULAR

  AERD’li hastalarda ayaktan aspirin desensitizasyonu
  Okul öncesi çocuklarda hışıltının önlenmesi ve tedavisi: Yeni çalışmalar, yeni fikirler
  Çocuklarda ilaç alerjisinde tanı
  Egzersizle indüklenen anafilaksi: Gıda ile ilişkili, gıda ile ilişkisiz, ilaçla ilişkili
  Alerjistler için oküler alerji
  Çocuklarda kronik rinosinüzit
  Astım ve gıda alerjisinde hayvan modelleri: Doğru hayvan modelini seçmek
  Çocuk hastalarda ağır astımın tedavisi
  Çocuklarda kronik öksürük
  IgE aracılı olmayan gıda alerjisine pratik yaklaşım ve tedavi
  Herediter Anjioödem değerlendirilmesi ve tedavisinde evrensel zorluklar
  Çocuklarda süt alerjisine yaklaşım
  Ağır kronik rinosinüzitli hastamla ne yapmalıyım?
  Mast hücre aktivasyon sendromum mu var?
  SKİT için uygulanan hematopoietik kök hücre naklinin geç dönem etkileri: Ne biliniyor, neye bakmalı?
  Erişkinlerde rekürren enfeksiyon
  İmmün yetmezlik için IgG tedavisi: kime, ne kadar, hangi yolla?
  Egzemalı hastam herşeye alerjik
  Eozinofilik hastalıklarda anti-IL- 5 tedavisi
  Arı alerjisi-2016’dan bu yana ne değişti?
  Kronik ürtikere yaklaşım ve tedavi
  Primer immün yetmezlikler için ileri testler
  Eozinofilik özefajitte diyet ve beslenme yaklaşımları
  Gıda proteini ile indüklenen enterokolit sendromu
  Kaşınan hasta
  SKİT ve SLİT ile ilişkili yan etkiler ve eşlik eden riskler
  Çocuklarda immün yetmezlik yaklaşımları
  Çocuklarda ağır atopik dermatit
  ABPA
  Otoinflamatuvar hastalıklara derinlemesine bir bakış
  Eozinofili için ne zaman daha ileri araştırma yapmalı?
  IL-17A ve astım