KURULLAR


Kongre Başkanı

Dilşad Mungan

Bilimsel Kurul Başkanı

Cevdet Özdemir 

Sosyal Program Sorumlusu

Gülfem Elif Çelik

Kongre Sekreteri

Emine Dibek Mısırlıoğlu

Üyeler
(Soyisim alfabetik)

Derya Ufuk Altıntaş
Ömür Aydın
Arzu Bakırtaş
Sevim Bavbek
Suna Büyüköztürk
Yavuz S. Demirel
Adile Berna Dursun
Özlem Göksel

Şükrü Nail Güner
Koray Harmancı
A.Füsun Kalpaklıoğlu
Ercan Küçükosmanoğlu
Uğur Muşabak
Fazıl Orhan
Betül A. Sin
Aytül Z Sin

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu

Başkan
Bülent E. Şekerel
2. Başkan
Feyzullah Çetinkaya
Başkan Yardımcısı
V. Dilşad Mungan
Genel Sekreter
Ferda Öner Erkekol
Mali Sekreter
Özge Uysal Soyer
İletişim Sorumlusu
Can N. Kocabaş
Dış İlişkiler Sorumlusu
Aslı Gelincik
 


ÖNEMLİ TARİHLER

Toplantı Tarihi
18 - 22 Kasım 2017


Bildiri Son Gönderim Tarihi
16 Ekim 2017

PLATİN SPONSOR


 © 2017 Alllerji Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır.
LookUs
& Online Makale