KURULLAR

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Ayşen Bingöl
Bilimsel Kurul Başkanı
Prof. Dr. Okan Gülbahar 
Sosyal Program Sorumlusu
Prof. Dr. Cemal Cingi
Kongre Sekreteri
Doç. Dr. Ebru Çelebioğlu
Bilimsel Kurul (soyisim alfabetik)
Cem Akın  Marc Humbert 
Derya Ufuk Altıntaş Füsun Kalpaklıoğlu
Ayşen Bingöl Can N. Kocabaş
Suna Büyüköztürk Ercan Küçükosmanoğlu
Ersoy Civelek Christian Lupinek
Ebru Çelebioğlu Dilşad Mungan
Feyzullah Çetinkaya Uğur Muşabak
A. Berna Dursun Fazıl Orhan
Ferda Öner Erkekol Peter Schmid-Grendelmeier   
Aslı Gelincik Mohamed Shamji 
Okan Gülbahar  Aytül Z. Sin
Şükrü Nail Güner Özge Uysal Soyer
Özlem Göksel Bülent E. Şekerel
Koray Harmancı Dilara Kocacık Uygun
  Anna Novak Wegrzyn
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Bülent E. Şekerel
2. Başkan
Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Dilşad Mungan
Genel Sekreter
Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol
Mali Sekreter(Sayman)
Doç. Dr. Özge Uysal Soyer
Dış İlişkiler Sorumlusu
Prof. Dr. Aslı Gelincik
İletişim Sorumlusu
Prof. Dr. Can N. Kocabaş
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Çalışma Grupları
Aerobiyoloji ve Hava Kirliliği Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı
Ercan Küçükosmanoğlu

Yürütme Kurulu Üyeleri
Hasan Bayram
Nihat Sapan
Sevcan Çelenk
Şenol Alan
Alerjik Rinit Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı
A. Füsun Kalpaklıoğlu

 Yürütme Kurulu Üyeleri
Cemal Cingi 
Dane Ediger
Bülent Bozkurt
Anafilaksi Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı
Fazıl Orhan

Yürütme Kurulu Üyeleri
Mehmet Kılıç
Mustafa Erkoçoğlu
Hülya Ercan Sarıçoban
Derya Ünal
Astım Çalışma Grubu

Yönetim Kurulu Başkanı
Ersoy Civelek

Yürütme Kurulu Üyeleri
Ayşe Baccıoğlu Kavut
Ayşe Bilge Öztürk
Sevim Bavbek
Besin Alerjileri Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı
Derya Ufuk Altıntaş

Yürütme Kurulu Üyeleri
Gülden Paşaoğlu Karakış
Esen Demir
Cansın Saçkesen
A.Betül Büyüktiryaki
Deri Alerjileri Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı
Koray Harmancı

Yürütme Kurulu Üyeleri
Nevin Uzuner
Ülker Gül
Suna Asilsoy
Özlem Yılmaz Özbek
Herediter Anjioödem Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı
Suna Büyüköztürk

Yürütme Kurulu Üyeleri
E. Nihal Mete Gökmen
Okan Gülbahar
Mustafa Güleç
Öner Özdemir
İlaç Alerjileri Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı
A. Berna Dursun

Yürütme Kurulu Üyeleri
Emine Dibek Mısırlıoğlu
Semanur Kuyucu
Serhat Çelikel
Ebru Çelebioğlu
İmmünoloji Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı
Uğur Muşabak

Yürütme Kurulu Üyeleri
Caner Aytekin
Ömür Ardeniz
Fevzi Demirel
Sait Yeşillik
İmmünoterapi Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı
Aytül Z. Sin

Yürütme Kurulu Üyeleri
Özlem Keskin 
Ü.Ayfer Yükselen
Cevdet Özdemir
Ümit Murat Şahiner
Meslek Alerjileri Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı
Özlem Göksel

Yönetim Kurulu Üyeleri
Oktay Taşkapan
Sema Canbakan
Nermin Çapan
Ömür Aydın
Özlük Hakları Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Başkanı
Şükrü Nail Güner

Yönetim Kurulu Üyeleri
Ahmet Akçay
Yakup Canıtez
Metin Keren
Demet Can