Kurullar


Kongre Başkanı
Prof. Dr. Aytül Sin

Bilimsel Kurul Başkanı

Prof. Dr. Demet Can

Kongre Sekreteri

Doç. Dr. Ümit Murat Şahiner


Bilimsel Kurul (soyisim alfabetik)
Ömür Aydın Sara Şebnem Kılıç
Deniz Çağdaş Ayvaz Ercan Küçükosmanoğlu
Sevim Bavbek E. Nihal Mete Gökmen
İlknur Bostancı Dilşad Mungan
A. Betül Büyüktiryaki Fazıl Orhan
Ersoy Civelek Ahmet Oğuzhan Özen
Yavuz S. Demirel Z. Ferhan Özşeker
Emine Dibek Mısırlıoğlu Cansın Saçkesen
Adile Berna Dursun Betül Ayşe Sin
Mustafa Güleç Osman Şener
Şükrü Nail Güner Fulya Tahan
Gül Karakaya İpek Türktaş
Özgür Kartal Özlem Yılmaz Özbek
Mehtap Kılıc  Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Bülent E. Şekerel
2. Başkan
Prof. Dr. Can N. Kocabaş
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Uğur H. Muşabak
Genel Sekreter
Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol
Sayman
Doç. Dr. Ümit Murat Şahiner
Dış İlişkiler Sorumlusu
Prof. Dr. Aslı Gelincik
İletişim Sorumlusu
Prof. Dr. Demet Can
Copyright ® 2019 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği.