Untitled Document

DERNEK HAKKINDA

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik immünoloji Derneği, allerji ve klinik immünoloji alanında çalışan hekimler ve bilim adamlarına hizmet etmek, bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek, koordine etmek, eğitim, araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmak amacı ile 1989 yılında kurulmuştur.

Derneğimiz son yıllarda artan aktivitelerinin yanı sıra eğitime, araştırmaya ve araştırıcılara sağladığı destek ile de üye sayısında önemli artış sağlamıştır. Dernek üyelerimiz arasında temel bilimle uğraşan bilim insanları, biyologlar ve tıbbın çeşitli uzmanlık alanlarına mensup hekimler de bulunmaktadır. Bu kimliği ile derneğimiz ülkemizdeki tek ulusal allerji ve klinik immünoloji derneğidir.

Allerjik Hastalıklar Sempozyumu 2-4 Haziran 1983 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiş ve dernek oluşturulması için ilk adımlar bu sırada atılmıştır. Katılımcı sayısı ve gördüğü ilgi sürekli artış gösteren yıllık ulusal toplantılarımızın her yıl sonbahar aylarında gerçekleştirilmesi gelenek haline gelmiştir. Bunların çoğu uluslararası nitelik taşımaktadır. EAACI, SIAF, AAAAI, ACAAI, WAO, GARD gibi uluslararası kuruluşlar kongrelerimize katılarak destek vermektedir.

Kongrelerimize ilave olarak her yıl daha yöresel ve daha çok özel konularda bilimsel toplantılar da düzenlenmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Dünya Allerji Haftası” ,“Dünya Astım Günü” ve “Dünya Herediter Anjioödem Günü’nde” hekimlerimize ve halkımıza yönelik eğitsel etkinlikler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Derneğimiz bilimsel aktivitelere desteğini sürdürecektir.

Son 5 yıldır olduğu gibi bu yılda derneğimiz yönetim kurulu ve çalışma gruplarının işbirliği ile çocuk ve erişkin yan dal uzmanlık öğrencilerinden oluşan gruplara çeşitli konularda kurslar düzenlenecektir. Yan dal uzmanlık eğitimi alan tüm genç arkadaşlarımızın bu kurslara katılmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Eğitimin standart olması amacı ile düzenlediğimiz kurslarımızı sürdürmeyi planlıyoruz.

Derneğimiz yılda üç sayı olmak üzere Astım Allerji immünoloji adıyla bir dergi çıkarmaktadır. Dergimizde sizlerden gelen orijinal çalışmalara, olgu sunumlarına ve allerji immünoloji alanında ilgi çeken konularda derlemelere yer verilmektedir. Amacımız SCI kapsamında yer alabilecek bir yayın organına sahip olabilmektir. Bu da sizlerden gelecek nitelikli yazıların dergimizde yayınlamasıyla ve başka yayımlarınızda da dergimizdeki çalışmalara yapacağınız atıfların artmasıyla mümkün olabilecektir. Bu konuda ilgi ve destekleriniz dergimize güç katacaktır.
Değerli üyelerimizin katkıları ile hazırlanan "Ulusal Allerjik Rinit", "İlaç Allerjileri" ve “İmmünoterapi” rehberlerimize derneğimizin web sayfasından ulaşabilirsiniz. Deri Allerjileri , Besin Allerjileri ve Anafilaksi rehberlerini de 2017 yılında sizlerle paylaşmayı umut ediyoruz.

Sizleri derneğimizi ve etkinliklerimizi izlemeye davet ediyoruz (www.aid.org.tr). 

 


ÖNEMLİ TARİHLER

Toplantı Tarihi
18 - 22 Kasım 2017


Bildiri Son Gönderim Tarihi
16 Ekim 2017

PLATİN SPONSOR


 © 2017 Alllerji Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır.
LookUs
& Online Makale