OKULLAR

PROGRAMIN TANITIMI / PRETEST

 • İMMÜN YANIT UYARANLARI: İmmünojen, antijen, alerjen, epitop, PAMP ve DAMP kavramları   
 • İMMÜN SİSTEM DOKU VE ORGANLARI: Ontogenez ve antijenden bağımsız intrauterin olgunlaşma sürecine kadar   
 • HÜCRESEL BİLEŞENLER VE RESEPTÖRLER:
  • Doğal (PRR: TLR, NALP, RLR, kollektinler, pentaksinler),
  • Adaptif (CD4, CD8, CD25, CD19, BCR, CD79a, adezyon molekülleri)   
 • SİTOKİNLER VE KEMOKİNLER
 • İMMÜN YANIT VE ANTİJENLERİN GİRİŞ KAPILARI;
  Deri, Mukoza, Damar içi
 • DOĞAL İMMÜN YANIT
 • EDİNSEL İMMÜN YANIT    
 • İMMÜN TOLERANS MEKANİZMALARI
 • AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI: Hipersensitivite, Otoimmünite, Otoinflamasyon
 • HLA KAVRAMI ve TRANSPLANTASYON    
 • MİKROBİYOM VE İMMÜN SİSTEM

POST TEST / BELGE

PROGRAMIN TANITIMI / PRETEST

 • Epidermal prik ve yama testleri (ticari preparatlar, taze gıda) ve püf noktaları
 • İlaç testleri: Nasıl hazırlanmalı? Nasıl uygulanmalı?
 • Besin yükleme testleri
 • İnhaler, nebulizatör ve nazal sprey kullanım teknikleri
 • SFT, Reverzibilite, Provakasyon
 • SKIT, SLIT uygulamaları
 • Anafilaksi geçiren hastanın tanısı, tedavisi ve otoenjektör eğitimi
 • Bekleme odasında hasta eğitimi
 • İntravenöz ve subkütan immunglobulin tedavi uygulamaları (interaktif)

POST TEST / BELGE

PROGRAMIN TANITIMI / PRETEST

 • Astım Tanısı: Tanısal algoritma ve kriterler
 • Astım alevlenmesi: Tanısı, epidemiyolojisi ve risk faktörleri
 • Kişisel eylem planını oluşturma
 • Rehberlerde atak tedavi protokolleri
 • Çocuklarda alevlenmede kullanılan farmakolojik tedaviler ve dozları
 • Erişkinde alevlenmede kullanılan farmakolojik tedaviler ve dozları
 • Antimikrobiyal tedaviler ne zaman nasıl verilmeli ?
 • Risk faktörleri: Astım alevlenmesini önceden tahmin edebilir miyiz ?
 • Çevre ve astım alevlenmesi

POST TEST / BELGE

Programın Tanıtımı

 • AIT ile alerjik hastalıkların tedavisi: 107 yılda ne öğrendik?    
 • Alerjen spesifik immünoterapide mekanizmalar   
 • Alerjen spesifik immünoterapi için endikasyonlar    
 • Alerjen duyarlılığının değerlendirilmesi ve seçimi
 • İmmünoterapinin takibi: kısa ve uzun dönem etkileri ve yan etkileri    
 • İmmünoterapiye ne zaman başlayalım, ne zaman sonlandıralım
 • Atlanması veya doz ayarlaması gereken durumlar
 • Alerjen immünoterapi için prosedürler (SCIT ve tablet) doğru uygulama    
 • İmmünoterapide kullanılan ürün ve alerjen ekstratları için uluslararası yönetmelikler ne istiyor?   
 • AİT ve hayat kalitesi   

PROGRAMIN TANITIMI / PRETEST

 • Dikkat dikkat! İmmün yetmezlik çıkabilir!
 • İmmün sistemin hangi komponentlerinin eksikliğinde hangi klinik?
 • İmmün yetmezlik ile enfeksiyon, kanser, hipersensitivite ve otoimmünite birlikteliği
 • Hangi testleri istemeliyim? Test sonuçlarını nasıl değerlendirmeliyim?
 • Olsaydı ne iyi olurdu testleri!
 • Genetik testleri nereye ve nasıl göndermeliyim?
 • Tanı konulduktan sonra şimdi ne yapmalıyım?
 • İmmün yetmezlikte rutin aşılamalar
 • İmmün yetmezlik hastalıklarını nasıl tedavi edelim?
 • İmmünglobulin tedavisi: kime IVIG, kime SCIG?

POST TEST / BELGE

PROGRAMIN TANITIMI / PRETEST

 • Anjioödemin mekanizmaları: Ne biliyoruz? Ne bilmiyoruz?    
 • Rekürren anjioödemin sınıflandırılması ve adlandırılması    
 • AÖ’in ayırıcı tanısı    
 • Mast hücre aracılı AÖ: klinik spektrum ve tanı    
 • Bradikinin aracılı AÖ: klinik spektrum ve tanı    
 • Mast hücre aracılı AÖ’de tedavi    
 • Bradikinin aracılı AÖ’de tedavi

POST TEST / BELGE