• Gün
 • Saat
 • Dakika
 • Saniye

ANA KONULAR

 • Çoklu besin alerjileri
 • Besin alerjilerinde desensitizasyon
 • Besin immünoterapisinde güncel veriler
 • Besin alerjisinde 5N 1K: Ige ve non-Ig e aracılı besin alerjilerinde kime, ne zaman, ne kadar süre, hangi diyeti verip ne zaman ne ile açacağım?
 • Besin alerjisinde ince detaylar: biyobelirteç kavramı, komponente dayalı tanının yeri ve aşılamada zorluklar
 • Polen-besin alerji sendromu
 • Erişkinde non-Ige besin alerjileri
 • Besin yükleme testleri
 • Besin alerjisinde formula seçimi
 • İlaç alerjisinde güncel sınıflama, klinik yaklaşım ve tolerans kavramı
 • Beta-laktam alerjileri
 • Özel hasta gruplarında ilaç alerjileri
 • Ağır kutanöz ilaç reaksiyonlarını tanıma ve yönetim
 • İlaç kullanırken gelişen her cilt bulgusu alerji midir?
 • Penisilin deri testi yapılmadan ilaç yükleme testi yapabilir miyiz?
 • Atopik dermatit: fenotipler, duyarlılıklar (besinler, aeroalerjenler) ve klinikle uyumu, yönetim
 • Atopik dermatitte cilt bakımı ve topikal tedaviler
 • Kronik ürtiker fenotipleri
 • Kronik ürtikerde rehberlerde benzerlikler ve farklılıklar
 • Kronik ürtikerde yeni tedaviler
 • Antihistamin tedavinin yeri, zamanı, süresi
 • İmmünoterapide doğru izlem ve yanıtın değerlendirilmesi
 • Çocuk ve erişkinde astım tedavisinde güncel durum, tedaviye uyumsuzluk ve çözümler
 • Çocuklarda ve erişkinlerde olgularla astımı taklit eden durumlar
 • Astım nasıl izlenmeli? Klinikle mi? İnflamasyon belirteçleriyle mi?
 • KOAH, astım ve overlap durumların ayırıcı tanısı ve yönetimi
 • Güncellenen Astım Rehberi
 • Lökotrien antogonistlerinde güncel durum
 • Akciğer ve burun sağlığında mobil uygulamalar
 • Her yönüyle solunum fonksiyon testleri
 • Kronik rinosinüzit
 • İntranazal kortikosteroidler
 • Primer immün yetmezlikte yeni tedavi yaklaşımları
 • İmmün yetmezlik ve otoinflamasyon
 • Primer immün yetmezliklerde yeni tanısal yaklaşımlar
 • Adaptif immünite ve doğal immüniteyi laboratuvarda nasıl değerlendirebilirim?
 • Olgularla primer immün yetmezliklere yaklaşım: ne düşünürdüm, nasıl tanı koyardım?
 • İmmünoglobulin replasman tedavisi
 • Doğal immüniteyi nasıl güçlendirebiliriz?
 • Her yönüyle anafilaksi
 • Günlük pratikte adrenalin otoenjektör
 • Alerjide - omics
 • Herediter anjioödemde tanı, acil ve özel klinik durumlara yaklaşım
 • Alerjik konjonktivit yönetimi
 • Alerjik hastalıklarda görüntüleme
 • Alerjide (astımda, besin alerjilerinde, atopik dermatitte) mikrobiyomun yeri
 • Şehirleşme ve iklim değişikliği ile alerjik hastalıkların ilişkisi
 • Mesleksel astım
 • Hekim olarak haklarımı biliyor muyum?
 • Biyolojik tedaviler: Astım, Atopik dermatit, Polip, Besin alerjisi
 • Moleküler alerji

ÖNEMLİ TARİHLER