KURULLAR

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker
Bilimsel Kurul Başkanı
Prof. Dr. Özge Yılmaz
Kongre Sekreteri
Doç. Dr. Semiha Bahçeci Erdem

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Dilşad Mungan
2. Başkan Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. A. Füsun Kalpaklıoğlu Prof. Dr. Demet Can
Genel Sekreter Sayman
Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu Prof. Dr. Sevgi Keleş
Dış İlişkiler Sorumlusu İletişim Sorumlusu
Prof. Dr. Özge Uysal Soyer Prof. Dr. İnsu Yılmaz