DERNEK

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, alerji ve klinik immünoloji alanında çalışan hekimler ve bilim insanlarını bir araya getirebilmek, bu alanda yapılan çalışmaları ve araştırmaları desteklemek, koordine etmek, doktor ve hasta eğitimine, katkıda bulunmak ve hasta hizmetlerini geliştirmek ilkeleri doğrultusunda 1989 yılında kurulmuştur. Derneğimiz, erişkin ve çocuk alerji-immünoloji uzmanlarının yanı sıra, branşımızın yakın ilişki içerisinde oluğu uzmanlık alanlarından hekimlerin, biyologların ve diğer bilim insanlarının katılımı ile önemli sayıda üye sayısına ulaşmıştır. Bu kapsayıcı kimliği ile ülkemizdeki tek ulusal alerji ve klinik immünoloji derneği olma özelliğini kazanmıştır.

Derneğimiz bünyesinde kuruluştan itibaren her yıl katılımcı sayısı ve gördüğü ilgi sürekli artış gösteren yıllık ulusal kongreler düzenlenmektedir. Kongrelerimiz hekimlerin ve diğer sağlık personelinin bilgilerinin güncellenmesine, branşımızla ilgili bilimsel ve uygulamaya yönelik sorunların değerlendirilmesine, çözüm önerilerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Kongrelerimiz çoğunlukla uluslararası nitelik taşımakta olup; EAACI, SIAF, AAAAI, ACAAI, WAO, GARD gibi uluslararası kuruluşların temsilci düzeyinde kongrelerimize katılarak destek vermesinden gurur duymaktayız.

2022 yılında WAO iş birliği ile Dünya Alerji Kongresini İstanbul’da 218 konuşmacı ve 53 ülkeden 1000 kişinin üzerinde katılımcı ve büyük bir başarı ile gerçekleştirdik. 150 kişiye katılım ve konaklama desteği vererek genç meslektaşlarımıza katkıda bulunduk.

Bu kongrenin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan kongre başkanı Prof. Dr. Bülent E. Şekerel’e, Bilimsel komite başkanı Prof. Dr. Mübeccel Akdiş’e, kongre sekreterleri Prof. Dr. Ümit Murat Şahiner ve Doç. Dr. Zeynep Çelebi Sözener’e, tüm konuşmacı hocalarımıza, AİD Genç Kulüp Yürütme Kurulu’na ve desteğini her zaman hissettiğimiz tüm üyelerimize yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyoruz.

Kongrelerin yanı sıra Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, yan dal uzmanlık eğitiminde standardizasyonun sağlanmasına yönelik olarak çocuk ve erişkin yan dal uzmanlık öğrencilerimize yönelik ‘alerji-immünoloji okulları’, alerji ve immünoloji uzmanlarına yönelik olarak ise ‘MasterClass’ ve güncelleme toplantıları düzenlemektedir. Bu toplantılar derneğimiz yönetim kurulunun ve çalışma gruplarımızın iş birliği çerçevesinde her yıl ihtiyaca göre planlanmakta ve yoğun ilgi görmektedir. Bugüne kadar yapılan toplantılardan alınan geri bildirimler ve kazanılan tecrübeler doğrultusunda dernek olarak çok önem verdiğimiz bu toplantıların gerçekleştirilmesine devam edeceğiz.

Bu yıl genç meslektaşlarımıza hem kendi toplantılarımız hem de uluslararası toplantılarda 300’ün üzerinde burs desteği sağladık. Önümüzdeki yıllarda bu desteklerimiz aratarak devam edecektir. Bu amaç çerçevesinde çalışmaya devam ediyoruz.

Derneğimizin, eğitimde sürekliliğin sağlanması, yapılan bilimsel toplantıların her an ulaşılabilir olması, ihtiyaç halinde danışılabilecek bir rehber olması ve bilim dalımızdaki gelişmelerin ilk elden duyurulmasını sağlamak amacıyla eğitimin evrilme sürecini görerek, misyonu gereği “eğitime verdiği koşulsuz desteğinin” tezahürü olarak 2020 yılında alerji-immünoloji bilim dalındaki ülkemizin ilk “Online Yayın Kütüphanesi” olan alerjim.tv’yi hayata geçirmiştir. 3 yıldır kesintisiz bir şekilde ve ilgiyle takip edilen alerjim.tv’ye katkı yapan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Derneğimiz toplumsal farkındalığın arttırılması için her yıl olduğu gibi bu yıl da “Dünya Alerji Haftası”, “Dünya Astım Günü”, “Dünya Herediter Anjioödem Günü”, “Dünya Besin Alerjikleri Farkındalık Haftası” ve “Dünya Primer İmmün Yetmezlik Günü”nde hekimlerimize ve halkımıza yönelik online ve fiziki eğitsel etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Bilimsel toplantıların yanı sıra Türkiye Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği basılı materyaller hazırlayarak da alerji ve immünoloji bilimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Değerli hocalarımızın katkıları ile hazırlanan ulusal rehberlerimiz bilimsel verileri hekimlerimize ulaştırmanın yanı sıra, branşımızla ilgili hasta uygulamalarında standardizasyonun sağlanmasındaki önemli katkısı ve “başucu rehberleri” olması tüm üyelerimizce takdir toplamaktadır.

11 yılda 15 ana rehber ve 7 cep rehberi üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. 2023 yılı kongremizde “Multidisipliner Yaklaşımlarla İmmünoglobulin Tedavisi Rehberi’mizi de sizlerle buluşturmayı planlıyoruz.

Rehberlerin yanı sıra derneğimiz yılda üç sayı olmak üzere ‘Astım Alerji immünoloji’ adıyla bir dergi çıkarmaktadır. 2018 yılından itibaren İngilizce yazıları kabul eden dergimizde sizlerden gelen orijinal çalışmalara, olgu sunumlarına ve alerji immünoloji alanında ilgi çeken konularda derlemelere yer verilmektedir. Amacımız SCI kapsamında yer alabilecek bir yayın organına sahip olabilmektir. Bu da sizlerden gelecek nitelikli yazıların dergimizde yayınlamasıyla ve başka yayımlarınızda da dergimizdeki çalışmalara yapacağınız atıfların artmasıyla mümkün olabilecektir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ilgi ve desteklerinizi bekliyoruz.

Derneğimizin birçok başarıya çoğulcu katılım ve verilen destekler ile ulaştığının farkındayız. Sizlerle birlikte yürümekten mutluluk ve onur duyduğumuzu belirterek sizleri derneğimizi ve etkinliklerimizi izlemeye davet ediyoruz ( www.aid.org.tr).