• Gün
  • Saat
  • Dakika

Dernek

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, alerji ve klinik immünoloji alanında çalışan hekimler ve bilim insanlarını bir araya getirebilmek, bu alanda yapılan çalışmaları ve araştırmaları desteklemek, koordine etmek, doktor ve hasta eğitimine, katkıda bulunmak ve hasta hizmetlerini geliştirmek ilkeleri doğrultusunda 1989 yılında kurulmuştur. Derneğimiz, erişkin ve çocuk alerji-immünoloji uzmanlarının yanı sıra, branşımızın yakın ilişki içerisinde oluğu uzmanlık alanlarından hekimlerin, biyologların ve diğer bilim insanlarının katılımı ile önemli sayıda üye sayısına ulaşmıştır. Bu kapsayıcı kimliği ile ülkemizdeki tek ulusal allerji ve klinik immünoloji derneği olma özelliğini kazanmıştır.

Derneğimiz bünyesinde kuruluştan itibaren her yıl katılımcı sayısı ve gördüğü ilgi sürekli artış gösteren yıllık ulusal kongreler düzenlenmektedir. Kongrelerimiz hekimlerin ve diğer sağlık personelinin bilgilerinin güncellenmesine, branşımızla ilgili bilimsel ve uygulamaya yönelik sorunların değerlendirilmesine, çözüm önerilerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Kongrelerimiz çoğunlukla uluslararası nitelik taşımakta olup; EAACI, SIAF, AAAAI, ACAAI, WAO, GARD gibi uluslararası kuruluşların temsilci düzeyinde kongrelerimize katılarak destek vermesinden gurur duymaktayız.

Kongrelerin yanı sıra Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, yan dal uzmanlık eğitiminde standardizasyonun sağlanmasına yönelik olarak çocuk ve erişkin yan dal uzmanlık öğrencilerimize yönelik ‘alerji okulları’, alerji ve immünoloji uzmanlarına yönelik olarak ise ‘MasterClass’ ve güncelleme toplantıları düzenlemektedir. Bu toplantılar derneğimiz yönetim kurulunun ve çalışma gruplarımızın iş birliği çerçevesinde her yıl ihtiyaca göre planlanmakta ve yoğun ilgi görmektedir. Bugüne kadar yapılan toplantılardan alınan geri bildiriler ve kazanılan tecrübeler doğrultusunda dernek olarak çok önem verdiğimiz bu toplantıların gerçekleştirilmesine devam edeceğiz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Dünya Alerji Haftası”, “Dünya Astım Günü”, “Dünya Herediter Anjioödem ve Primer İmmün Yetmezlik Günü”nde hekimlerimize ve halkımıza yönelik eğitsel etkinlikler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Derneğimiz toplumsal farkındalığın arttırılmasında oldukça önemli olan bu grup bilimsel aktivitelere desteğini sürdürecektir. Bu kapsamda geçen dönem hayata geçirdiğimiz dernek il temsilciliklerindeki toplantılarımızda devam edecektir.

Bilimsel toplantıların yanı sıra Türkiye Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği basılı materyaller hazırlayarak da alerji ve immünoloji bilimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Değerli hocalarımızın katkıları ile hazırlanan ulusal rehberlerimiz (Alerjik rinit, İlaç alerjisi, İmmünoterapi, Anafilaksi, Besin Alerjisi, Atopik Dermatit, İlaç Alerjileri Güncellenme, PİY’de IgRT Kullanım Rehberi, Besin Yükleme Testleri Rehberleri ve Anafilaksi, Aerobiyoloji, İlaç, Atopik Dermatit, Ürtiker Cep rehberleri) bilimsel verileri hekimlerimize ulaştırmanın yanı sıra, branşımızla ilgili hasta uygulamalarında standardizasyonun sağlanmasında önemli mihenk taşı görevi görmektedir.

Rehberlerin yanı sıra derneğimiz yılda üç sayı olmak üzere ‘Astım Alerji immünoloji’ adıyla bir dergi çıkarmaktadır. 2018 yılından itibaren İngilizce yazıları kabul eden dergimizde sizlerden gelen orijinal çalışmalara, olgu sunumlarına ve alerji immünoloji alanında ilgi çeken konularda derlemelere yer verilmektedir. Amacımız SCI kapsamında yer alabilecek bir yayın organına sahip olabilmektir. Bu da sizlerden gelecek nitelikli yazıların dergimizde yayınlamasıyla ve başka yayımlarınızda da dergimizdeki çalışmalara yapacağınız atıfların artmasıyla mümkün olabilecektir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ilgi ve desteklerinizi bekliyoruz. Derneğimizin birçok başarıya çoğulcu katılım ve verilen destekler ile ulaştığının farkındayız. Sizlerle birlikte yürümekten mutluluk ve onur duyduğumuzu belirterek sizleri derneğimizi ve etkinliklerimizi izlemeye davet ediyoruz ( www.aid.org.tr ).