BİLDİRİ GÖNDERİMİ

59. Ulusal Diyabet Kongresi

Bildiri özeti son gönderim tarihi: 23 Ekim 2023 (23.59'a kadar)

Bildiri Gönderme Koşulları

 • Bildirilerin online sistem üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 23 Ekim 2023’dür. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.
 • Online bildiri sistemini ilk kez kullanacaklar "Yeni Kullanıcı" bağlantısından sisteme kayıt olmalıdırlar.

Bildiri Özeti Genel Kuralları

 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan başlık ve yazar adı hariç 350 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 • Sistem bu alana 350 kelimeden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
 • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Bildiriler giriş, gereçler ve yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma olarak düzenlenmelidir
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında IgE gibi küçük harfin zorunlu kullanıldığı kelimelerin dışındakiler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Geri Bildirim

 • Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu (sözlü kabul veya ret/poster kabul veya ret) içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese gönderilecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir.

"Derneğimiz kurallarına göre bir çalışma ulusal kongremizde sunulmak üzere kabul edildikten sonra geri çekilemez ve bildiri özetleri (bildiri özet kitabı ve/veya web sayfası) arasında yerini alır. Kullanıcı (bildiri sahibi ve /veya yazarı) bu koşulu bildiri kabul tarihi itibariyle kabul etmiş sayılır." "Kabul edilen sözlü bildiriler dernek web sitesinde tam metin olarak yayınlanacaktır."